^ Idź w górę

Gościmy

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
 
56. Miejscem sprawowania sakramentu bierzmowania jest z zasady własna parafia lub jedna z parafii dekanatu. Kandydat do bierzmowania powinien wcześniej uczestniczyć w sakramentalnym życiu Kościoła, nauczaniu religii w szkole i parafialnym przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu (Obrzędy bierzmowania, nr 12).
bierzmowanie
 
57. Bierzmowania zasadniczo udziela się młodzieży w III klasie gimnazjum. Przygotowanie do tego sakramentu winno pogłębić świadomość przynależności i odpowiedzialności za Kościół. Zachęca się, aby kandydaci do bierzmowania odbyli pielgrzymkę do kościoła katedralnego oraz poznali istniejące w diecezji struktury organizacyjne, a w miejscowej parafii stowarzyszenia, wspólnoty i ruchy apostolskie.
 
58. Osoby, które nie przystąpiły do bierzmowania we właściwym czasie, należy włączyć do zwykłego przygotowania parafialnego (starsza młodzież) albo skierować na przygotowanie do Rejonowego Ośrodka Katechumenalnego. Te osoby przyjmują sakrament bierzmowania najczęściej w katedrze opolskiej w jednym z najdogodniejszych terminów, którymi każdego roku są: III niedziela Adwentu, III niedziela Wielkiego Postu, niedziela Zesłania Ducha Świętego oraz trzecia niedziela we wrześniu. Dokładne daty tych dni podaje w swoim dodatku Kalendarz liturgiczny Diecezji Opolskiej.
 
59. Przygotowanie dorosłych kandydatów do bierzmowania powinno trwać przynajmniej dwa do trzech miesięcy. W miarę możności należy je związać z rokiem liturgicznym (okres Adwentu, Wielkiego Postu, wielkanocny). Przygotowanie powinno składać się z około
 
sześciu katechez i indywidualnej rozmowy duszpasterskiej z kandydatem. W razie potrzeby można połączyć przygotowanie do bierzmowania z bezpośrednim przygotowaniem do małżeństwa. W takich sytuacjach należy zadbać o gruntowną katechezę uzupełniającąduch swiety braki w zakresie formacji religijnej (Obrzędy bierzmowania, nr 12).
 
60. Przy bierzmowaniu zaleca się pozostawienie imienia patrona ze chrztu dla podkreślenia kontynuacji wtajemniczenia chrześcijańskiego. Kandydat może jednak wybrać sobie nowe imię, zwłaszcza gdy imię chrzcielne nie figuruje wśród świętych i błogosławionych Kościoła.
 
61. Kandydat wybiera także świadka bierzmowania, którym z zasady powinien być chrzestny lub chrzestna. Funkcję tę mogą wypełnić rodzice bierzmowanego lub inna osoba, która powinna być odpowiednio dojrzała do wypełnienia tego zadania, a ponadto przyjęła już sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz prowadzi przykładne życie (KPK, kan. 893).
 
62. Sprawowanie sakramentu bierzmowania powinno odbywać się podczas Mszy św., z udziałem duchowieństwa, rodzin kandydatów wspólnoty parafialnej. Należy dobrze przygotować program tej uroczystości w parafii i nadać uroczysty charakter obrzędom liturgicznym. Grupy bierzmowanych nie powinny być zbyt liczne. Kandydaci, ich rodzice i świadkowie powinni przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św. podczas Mszy św., w której udzielany będzie sakrament bierzmowania.
 
63. Udzielenie sakramentu bierzmowania należy odnotować w księdze bierzmowanych parafii zamieszkania bierzmowanych, należy ponadto powiadomić o tym fakcie parafię chrztu bierzmowanego (KPK, kan. 895).
 
64. Zachęca się duszpasterzy do organizowania odpowiednich form upamiętnienia przyjęcia sakramentu bierzmowania przez urządzanie nabożeństw dziękczynnych, zwłaszcza w rocznice bierzmowania, a także poprzez obdarowywanie bierzmowanych religijnymi pamiątkami, np. krzyżem, Pismem Świętym, modlitewnikiem Droga do nieba lub podobnymi.
 
Synod Diecezji Opolskiej, Statuty synodalne, Rodział III: Życie liturgiczne w parafii.