^ Idź w górę

Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
 
Dokumenty wymagane do zawarcia małżeńswta:


  • metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania  (aktualna; 3 miesiące ważności)
  • dowód oso­bisty
  • ostat­nie świadectwo z religii
  • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie przedmałżeńskiej
  • zaświad­cze­nie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub koś­cielny pocią­gał za sobą skutki cywilno-prawne — tzw. ślub konko­rda­towy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

*metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania.